Setkání pracovní skupiny „Životní prostředí“
Setkání pracovní skupiny „Životní prostředí“

2019-05-20 Ochrana přírody a hospodaření s odpady budou tématy prvních dvou školících konferencí, které jsou naplánovány na září roku 2019 v působnosti pracovní skupiny „Životní prostředí“.

Ochrana přírody a hospodaření s odpady budou tématy prvních dvou školících konferencí, které jsou naplánovány na září roku 2019 v působnosti pracovní skupiny „Životní prostředí“. Tematický rozsah plánovaných konferencí byl stanoven na setkání této pracovní skupiny, které se konalo 20. května 2019 v sídle ESÚS NOVUM.
Školící konference budou organizovány v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.


Zdjęcia