Konference „Hospodaření s vodou na česko-polském pohraničí“
Konference „Hospodaření s vodou na česko-polském pohraničí“

2019-11-28 Konference „Hospodaření s vodou na česko-polském pohraničí“

22. listopadu se v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník konala konference s názvem „Hospodaření s vodou na česko-polském pohraničí“. V průběhu akce přednášející z české i polské strany seznámili přítomné účastníky s právními aspekty ochrany vod v Polsku a České republice, s hydrogeologickými spojeními mezi Polskem a Českou republikou. Účastníci se také seznámili s tématem adaptace na klimatické změny. Organizace Polské vody z Wroclawi představila průběžné aktivity v oblasti podpory místních samospráv a veřejných institucí ve věci ochrany vod a vodního hospodářství. Účastníci se také seznámili s činností česko-polské komise pro řešení problematiky hraničních vod a ředitel Asociace horských středisek přednesl příspěvek na téma hospodaření s vodou z pohledu lyžařských areálů.

Konference byla pořádána v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného s prostředků Evropské unie v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

Všem přednášejícím i účastníkům děkujeme za účast na této konferenci.

 
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą, salon i w budynku
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku