Další týden a další akce
Další týden a další akce

2020-09-17 16. září 2020 se ve městě Boguszów Gorce konal seminář s názvem „Jak zlepšit kvalitu ovzduší? Výměna Polsko – českých zkušeností”.

Další týden a další akce

16. září 2020 se ve městě Boguszów Gorce konal seminář s názvem „Jak zlepšit kvalitu ovzduší? Výměna Polsko – českých zkušeností”.

V průběhu semináře byly projednány problémy týkající se:

- právních aspektů ochrany ovzduší v České republice a v Polsku,

- způsobů předcházení znečišťování ovzduší,

- nástrojů sloužících ke snížení emisí znečišťujících ovzduší.

Děkujeme všem přednášejícím za účast na akci

 

Zanedlouho budou další konference.

Seminář byl uspořádán v rámci projektu „Společně řešíme problémy” dofinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika Polsko. Zobraz méně.