„Společně řešíme problémy”

Projekt je zaměřen na řešení zjištěných systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. 

Hlavním cílem projektu je zintenzívnění spolupráce mezi klíčovými institucemi podílejícími se na česko-polské přeshraniční spolupráci, vytvoření kooperační sítě pro tuto spolupráci, komunikačních kanálů a platformy setkávání odborníků z určitých oborů. Vše bude realizováno prostřednictvím ESÚS NOVUM.