Konferencje

Plánování 31.03.2021

Plánování programu česko-polské přeshraniční spolupráce na období 2021-2027

Datum konference: 2021-03-31

Zveme vás na videokonferenci se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – Řídícího orgánu Programu česko-polské přeshraniční spolupráce 2021-2027.

Tématem videokonference bude seznámení s aktuálními informacemi o připravovaném Programu česko-polské spolupráce na léta 2021-2027.


Doprava

Konference „Doprava na česko-polském pohraničí“ 30.03.2021

Datum konference: 2021-03-30

Zveme vás na videokonferenci s názvem „Doprava na česko-polském pohraničí – S3/D11“, která se bude konat 30. března 2021 v 10.00 hod.

V průběhu videokonference budou představeny aktuální informace o postupu stavby rychlostní komunikace S3 na úseku Bolków-Lubawka a dálnice D11 na úseku Hradec Králové – Královec státní hranice.

Konferenci pořádáme v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Je zajištěno simultánní tlumočení. Účast je bezplatná.


„Stacionární a vzdálená práce" 29.3.2021

Webinář „Práce na místě a z domu ve firmách v době pandemie“

Datum konference: 2021-03-29

Srdečně vás zveme na webinář s názvem Webinář „Práce na místě a z domu ve firmách v době pandemie“, která se uskuteční 29. března v 10:00.


Plánování 25.03.2021

Plánování programu česko-polské přeshraniční spolupráce na období 2021-2027

Datum konference: 2021-03-25

Zveme vás na videokonferenci se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – Řídícího orgánu Programu česko-polské přeshraniční spolupráce 2021-2027.

Tématem videokonference bude seznámení s aktuálními informacemi o připravovaném Programu česko-polské spolupráce na léta 2021-2027.


„Hospodaření s vodami na česko-polském pohraničí“

Konference „Hospodaření s vodami na česko-polském pohraničí“ 22.03.2021

Datum konference: 2021-03-22

Srdečně vás zveme na videokonferenci s názvem „Hospodaření s vodami na česko-polském pohraničí“ která se bude konat 22. března 2021 v 9.00 hod.

Je zajištěno simultánní tlumočení. Účast je bezplatná.


„Stacionární a vzdálená práce" 16.3.2021

Webinář „Práce na místě i z domu v nevládních organizacích v době pandemie“

Datum konference: 2021-03-16

Srdečně vás zveme na webinář s názvem „Práce na místě i z domu v nevládních organizacích v době pandemie“, která se uskuteční 16. března v 12:00.

 


Administrativní problémy 15.3.2021

„Funkce hranice se mění" - 15.3.202

Datum konference: 2021-03-15

Srdečně vás zveme na videokonferenci. „Funkce hranice se mění.“
KDY => 15.3.2021 v 9:00 hodin.

Účast na akci je zdarma. Zajišťujeme simultánní překlad.

Setkání je organizováno v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.


„Přeshraniční funkční území v novém programovém období Evropské unie“

Videokonference „Přeshraniční funkční území v novém programovém období Evropské unie“, 15.3.2021 od 13.00 hod.

Datum konference: 2021-03-15

Srdečně vás zveme na videokonferenci „Přeshraniční funkční území v novém programovém období Evropské unie“
KDY => 15.3.2021 v 13:00 hodin.

Účast na akci je zdarma. Zajišťujeme simultánní překlad.

Setkání je organizováno v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.


Vzdálené učení - příležitosti a hrozby. 11.3.2021

Webinář z nazvem "Vzdálené učení - příležitosti a hrozby. Výměna zkušeností" 11.3.2021

Datum konference: 2021-03-11

Srdečně vás zveme k účasti na webináři s názvem „Vzdálené učení - příležitosti a hrozby. Výměna zkušeností“, které se uskuteční 11. března 2021 ve 13:00 hodin.


„Stacionární a vzdálená práce" 8.3.2021

Webinář s názvem „Stacionární a vzdálená práce v jednotkách místní správy a veřejných institucích v době pandemie“

Datum konference: 2021-03-08

Srdečně vás zveme na webinář s názvem „Stacionární a vzdálená práce v jednotkách místní správy a veřejných institucích v době pandemie“, která se uskuteční 8. března v 10:00.


Přeshraniční administrativní a funkční problémy

Přeshraniční administrativní a funkční problémy - 4. března 2021 v 10:00 hodin

Datum konference: 2021-03-04

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem "Přeshraniční administrativní a funkční problémy"  která se bude konat on-line formou 4. března 2021 v 10:00 hodin

Účast na akci je zdarma. Organizátoři zajišťují simultánní tlumočení.

Konference je organizována v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.


„Odpadové hospodaření na polsko-českém pohraničí”

„Odpadové hospodaření na polsko-českém pohraničí” 23. února 2021 v 11 hodin.

Datum konference: 2021-02-23

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem  „Odpadové hospodaření na polsko-českém pohraničí” která se bude konat on-line formou 23. února 2021 v 11 hodin.

Účast na akci je zdarma. Organizátoři zajišťují simultánní tlumočení.

Konference je organizována v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.


„Mapa kompetencí polské a české samosprávy“ 27.01.2021

Konferenci s názvem „Mapa kompetencí polské a české samosprávy“ - hlavní rozdíly v kompetencích samospráv

Datum konference: 2021-01-27

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci s názvem „Mapa kompetencí polské a české samosprávy“, která se bude konat on-line formou 27. ledna 2021 od 10.00 hod.

V průběhu akce budou představeny hlavní rozdíly v kompetencích polských místních samospráv v oblasti:

 • struktura administrativy,
 • právní dozor,
 • sociální péče,
 • doprava,
 • vzdělávání,
 • stavební řízení

Konference je organizována v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.


„Mapa kompetencí polské a české samosprávy“, 25.01.2021

Konferenci s názvem „Mapa kompetencí polské a české samosprávy“ - hlavní rozdíly v kompetencích českých místních samospráv

Datum konference: 2021-01-25

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci s názvem „Mapa kompetencí polské a české samosprávy“, která se bude konat on-line formou 25. ledna 2021 od 10.00 hod.

V průběhu akce budou představeny hlavní rozdíly v kompetencích českých místních samospráv v oblasti:

 • struktura administrativy,
 • právní dozor,
 • sociální péče,
 • doprava,
 • vzdělávání,
 • stavební řízení

Konference je organizována v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.


Nezaměstnanost

Nezaměstnanost na obou stranách hranice

Datum konference: 2020-12-18

Jaký vliv měla pandemie na nezaměstnanost na obou stranách hranice? Jaká je situace v Čechách a v Polsku.

Právě těmto otázkám bude věnován další webinář.

KDY=> 18. prosince 2020 od 10.00 hod,

KDE=> https://zoom.us/j/97265880330

Setkání je organizovane v rámci projektu „Společně řešíme problémy ", spolufinancovaného Evropskou unií z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko


Webinář se zástupcem Hygienické služby (SANEPID)

Webinář se zástupcem Hygienické služby (SANEPID), 17. prosince 2020 od 10.00 hod,

Datum konference: 2020-12-17

Dámy a pánové,

Nyní si vás dovolujeme pozvat na webinář se zástupcem Hygienické služby (SANEPID).

KDY        17. prosince 2020 od 10.00 hod,

KDE       https://zoom.us/j/95993559799 

 


Webináři s představiteli Inspekce práce, Sociálního zabezpečení a Národního fondu zdraví

20.11.2020 v 10:00 hod. - webináři s představiteli Inspekce práce, Sociálního zabezpečení a Národního fondu zdraví

Datum konference: 2020-11-20

Vážení,

jménem Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM si vás dovoluji pozvat k účasti na webináři s představiteli Inspekce práce, Sociálního zabezpečení a Národního fondu zdraví. Budeme mluvit o:

- práce na dálku,

- co znamená přísný hygienický režim na pracovišti,

- co musí zajistit zaměstnavatel,

- zda může zaměstnavatel nařídit pracovníkovi test na COVID,

- kdy karanténa a kdy nemocenská a kdo platí?

Pokud ano, zveme vás k účasti na webináři s představiteli Inspekce práce, Sociálního zabezpečení a Národního fondu zdraví, kde získáte odpovědi na výše uvedené otázky.

KDY -> 20.11.2020 r. v 10.00 hod.


GIS jako strategický nástroj každé obce a města výměna polsko-českých zkušeností

GIS jako strategický nástroj každé obce a města výměna polsko-českých zkušeností

Datum konference: 2020-11-19

Konference organizovaná v rámci projektu „Společně řešíme problémy”, spolufinancovaného Evropskou unií z finančníchprostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko przy współpracy z projektem TARGET-CE „Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” spolufinancován programem Interreg CENTRAL EUROPE  a zaměřuje se na zvýšení energetické efektivity ve veřejné infrastruktuře.


Semináři s názvem „Jak zlepšit kvalitu ovzduší? Výměna polsko-českých zkušeností ” 16. září 2020

Datum konference: 2020-09-16

Vážení,

 

jménem Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM si vás dovoluji pozvat k účasti na semináři s názvem „Jak zlepšit kvalitu ovzduší? Výměna polsko-českých zkušeností ”, který se bude konat 16. září 2020 v Hotelu Piotr SPA&Wellness, ul. Kościuszki 4,58-371 Boguszów-Gorce.

Seminář je organizován v rámci projektu „Společně řešíme problémy ”, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

V rámci semináře bude představena problematika:

 • právní aspekty ochrany ovzduší v České republice a v Polsku,
 • způsobů, jak zabránit znečištění ovzduší,
 • nástrojů ke snížení emisí znečišťujících látek v ovzduší.

Je zajištěno simultánní tlumočení. Účast na se semináři je bezplatná. Počet účastníků je omezen.


Semináři s názvem „Přeshraniční pracovní trh v době epidemie”, 9. září 2020

Semináři s názvem „Přeshraniční pracovní trh v době epidemie”, 9. září 2020 v Lázních Libverda 82, 463 62, Česká republika

Datum konference: 2020-09-09

Vážení,

jménem Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM si vás dovoluji pozvat k účasti na semináři s názvem „Přeshraniční pracovní trh v době epidemie”, který se bude konat 9. září 2020 v Lázních Libverda 82, 463 62, Česká republika,
Clam Gallasův palác (1), parkování na parkovištích P8 a P9.

Seminář je pořádán v rámci projektu „Společně řešíme problémy”, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

       V průběhu semináře budou projednávány otázky:

 • vlivu epidemie na situaci na polsko-českém pracovním trhu,
 • podnikání v Polsku a v České republice (pracovní a daňové zákony),
 • možnosti zaměstnávání cizinců. 

Je zajištěno simultánní tlumočení. Účast na semináři je bezplatná. Počet míst je omezen.


Semináři s názvem „Podnikání v Polsku a České republice ” 18. března 2020

Datum konference: 2020-03-10

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti semináři s názvem „Podnikání v Polsku a České republice ”, který se bude konat 18. března 2020 v Lázních Libverda 82, 463 62, Česká republika, Clam Gallasův palác (1), parkování na parkovištích P8 a P9.

Účast na akci je zdarma. Organizátoři zajišťují oběd,přestávka na kávu, konferenční materiály a simultánní tlumočení.

 

 


Konference „Doprava v česko-polském pohraničí" 11. prosince 2019

Datum konference: 2019-12-11

Vážení,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem „Doprava v česko-polském pohraničí"

Konference se bude konat dne 11. prosince 2019 v "Gościniec nad Bukówką", Miszkowice/Lubawka.

Účast na konferenci je bezplatná, zajišťujeme oběd, přestávky na kávu, konferenční materiály a simultánní tlumočení.


Konference „Hospodaření s vodami na česko-polském pohraničí“ 22. listopad 2019

Datum konference: 2019-11-22

Vážení,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem „Hospodaření s vodami na česko-polském pohraničí“.

Konference se bude konat dne 22. listopadu 2019 v Jeseníku v České republice na území lázní http://www.priessnitz.cz/. Tématem konference bude problematika sucha a povodní a také ochrana podzemních a povrchových vod na česko-polském pohraničí.

Účast na konferenci je bezplatná, zajišťujeme oběd, přestávky na kávu, konferenční materiály a simultánní tlumočení.


Konference „Odpadové hospodaření na polsko-českém pohraničí” 25. září 2019

Datum konference: 2019-09-25

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem  „Odpadové hospodaření na polsko-českém pohraničí”.

       Konference se bude konat 25. září 2019 v Szklarské Porębě v hotelu Sasanka ul. Słowackiego 4.

       Účast na akci je zdarma. Organizátoři zajišťují oběd, přestávky na kávu, konferenční materiály a simultánní tlumočení.


Konference „Hospodářská spolupráce na česko-polském pohraničí“ 18. září 2019

Datum konference: 2019-09-18

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem "Hospodářská spolupráce na česko-polské hranici."

Konference se bude konat 18. září 2019 v Boguszów Gorce v Piotr Hotel SPA & Wellness ul. Kościuszki 4.

Účast na akci je zdarma. Organizátoři zajišťují oběd, přestávky na kávu, konferenční materiály a simultánní tlumočení.

 


Konference „Ochrana přírody na česko-polském pohraničí“ 11. září 2019

Datum konference: 2019-09-11

Dámy a pánové,
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM vás srdečně zve k účasti na konferenci s názvem "Ochrana přírody na česko-polské hranici".
Konference se bude konat 11. září 2019 v Rychnově nad Kněžnou v hotelu Havel ul. Staré nám. 61.
Účast na akci je zdarma. Organizátoři zajišťují oběd, přestávky na kávu, konferenční materiály a simultánní tlumočení.


Školící konference „Územní a strategické plánování“ 20.-21. března, Szklarska Poręba

Datum konference: 2019-03-21

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM si Vás dovoluje pozvat k účasti na školení v oblasti územního a strategického plánování na polsko-českém pohraničí. Školení se bude konat 20.-21. března ve Szklarskiej Porębie v Hotelu Sasanka.

Účast na školení je bezplatná. Organizátor zajišťuje účast na dvou školících dnech, ubytování, obědy, večeři, snídani, coffee breaky, konferenční materiály a simultánní tlumočení.

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující absolvování tohoto školení.


Školící konference „Územní a strategické plánování“ 14.-15. března, Mladé Buky

Datum konference: 2019-03-14

Dámy a pánové,

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM si Vás dovoluje pozvat k účasti na školení v oblasti územního a strategického plánování na polsko-českém pohraničí. Školení se bude konat 14.-15. března v hotelu Grund Resort Golf&Ski, Mladé Buky.

Účast na školení je bezplatná. Organizátor zajišťuje účast na dvou školících dnech, ubytování, obědy, večeři, snídani, coffee breaky, konferenční materiály a simultánní tlumočení.

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující absolvování tohoto školení.


Konference „Doprava v česko-polském pohraničí"

Datum konference: 2018-12-13

Trutnov