Setkání pracovní skupiny „Životní prostředí“
Setkání pracovní skupiny „Životní prostředí“

2018-02-05 se v sídle Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o. konalo setkání pracovní skupiny „Životní prostředí“.

Cílem setkání bylo představení projektu „Společně řešíme problémy“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. V rámci ochrany životního prostředí bude zorganizováno 6 školících konferencí. Tématem těchto konferencí bude ochrana přírody, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, přístup k informacím o životním prostředí.