Konference „Ochrana přírody na česko-polském pohraničí“ 11. září 2019
Konference „Ochrana přírody na česko-polském pohraničí“ 11. září 2019

2019-09-13 Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům za účast na konferenci „Ochrana přírody na česko-polském pohraničí“, která se konala 11. září v Rychnově nad Kněžnou.

Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům za účast na konferenci „Ochrana přírody na česko-polském pohraničí“, která se konala 11. září v Rychnově nad Kněžnou.

Na konferenci byla představena mimo jiné tématika právních aspektů ochrany přírody, spolupráce Krkonošských národních parků a řízení cestovního ruchu na chráněných územích.

Zveme vás k účasti na dalších konferencích, pořádaných v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného z prostředků Evropské Unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Další akcí je konference „Hospodářská spolupráce na česko-polském pohraničí“.
Termín – 18. září 2019, Boguszów Gorce