Konference s názvem „Odpadové hospodářství-výměna česko-polských zkušeností“
Konference s názvem „Odpadové hospodářství-výměna česko-polských zkušeností“

2019-09-25 Konference s názvem „Odpadové hospodářství-výměna česko-polských zkušeností“

Konference s názvem „Odpadové hospodářství-výměna česko-polských zkušeností“, která se konala 25. září ve Szklarskiej Porębie byla další akcí organizovanou v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného z prostředků Evropské Unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Cílem konference bylo představení nakládání s odpady na obou stranách hranice, předávání znalostí a zkušeností.
Všem přednášejícím a účastníkům děkujeme za účast na konferenci.