Konference „Hospodářská spolupráce na česko-polském pohraničí”
Konference „Hospodářská spolupráce na česko-polském pohraničí”

2019-09-19 Konference „Hospodářská spolupráce na česko-polském pohraničí”

18. září 2019 se v Boguszowie Gorce konala konference na téma „Hospodářská spolupráce na česko-polském pohraničí”. V průběhu konference představili přednášející přednášky týkající se:
• Právní podmínky speciálních ekonomických zón
• Problémy česko-polské hospodářské spolupráce
• Dopravní koridory a jejich vliv na rozvoj podnikání
• Vliv demografického vývoje na trh práce na česko-polském pohraničí
• Obchod s Polskem – historie, komoditní sktruktura, obchodní bilance
• Demografická situace na dolnoslezském strhu práce
• Podmínky úspěchu malých a středních podniků z pohledu podnikatelů

Ještě jednou děkujeme všem přednášejícím a účastníkům za účast na konferenci.