Hospodářská spolupráce
Hospodářská spolupráce

2020-02-10 Hospodářská spolupráce

Členové pracovní skupiny „Hospodářská spolupráce“, pracující v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, se sešli 7. února 2020 v sídle Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Cílem jednání byla příprava konference, která je naplánována na 18. března 2020.

Setkání organizované v rámci projektu „Společně řešíme problémy ”, spolufinancovaného Evropskou unií z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko