Hospodářská spolupráce
Hospodářská spolupráce

2020-07-02 ŽIVÉ A DÁLKOVÉ HODNOCENÍ S POLSKÝMI A ČESKÝMI ZAMĚSTNANECKÝMI SLUŽBAMI O SITUACI ZAMĚSTNANCŮ V POLSKÉ ČESKÉ REPUBLICE

Je za námi další polsko-české setkání!
-------------------------------------------------------------------------

  • trh práce na polsko-českém pohraničí v době ohrožení COVID-19,
  • pomoc pro zaměstnavatele v době mimořádné situace,
  • aktuální stav nezaměstnanosti na obou stranách hranice

Tato témata byla projednána při jednání pracovní skupiny „Hospodářská spolupráce“, které se podařilo uspořádat ve spolupráci s Dolnoslezským úřadem práce a KARR a.s. Jelenia Góra.

Diskuse se zúčastnili představitelé polských úřadů práce a prostřednictvím videokonference také čtyř českých krajů – Olomouckého, Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického.
Jednání se zúčastnili také zástupci Inspektorátu práce, Statistického úřadu a Národního fondu zdraví.

Děkujeme všem za účast. :)
Doufáme, že se podzim se budeme moci setkat již osobně na konferenci, v průběhu které bude šířeji projednána tématika pracovního trhu na polsko-českém pohraničí.

Na shledanou! :)

Jednání bylo zorganizováno v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.


Zdjęcia