Videokonference "Ochrana zdraví"
Videokonference

2021-03-30 VIDEOKONFERENCE O NEDOSTATKU MEZIVLÁDNÍ DOHODY O PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PL-CZ

30.3.2021 se konala velmi důležitá videokonference zaměřená se chybějící česko-polskou mezivládní dohodu o poskytování zdravotnických záchranných služeb.

Konferenci pořádáme v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.