23. května 2019 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost“
23. května 2019 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost“

2019-05-29 Květen je měsícem jednání pracovních skupin, které pracují v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Květen je měsícem jednání pracovních skupin, které pracují v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.
23. května 2019 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost“, na kterém byli projednávány zásady zdravotní péče pro cizince a také to, jaké jsou možnosti využívání zdravotních služeb v nemocnicích a lázních. V průběhu diskuse byly také projednávány možnosti financování těchto služeb z veřejného zdravotního pojištění.