Setkání pracovní skupiny „Administrativní problémy“
Setkání pracovní skupiny „Administrativní problémy“

2019-05-30 27. května 2019 se v sídle Královéhradeckého kraje konalo zasedání pracovní skupiny „Administrativní problémy“.

27. května 2019 se v sídle Královéhradeckého kraje konalo zasedání pracovní skupiny „Administrativní problémy“. Byli představeny první výsledky práce na expertíze s názvem Mapa kompetencí polské a české samosprávy.

Pracovní skupiny pracují v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.


Zdjęcia