Další výzva je před námi. :)
Další výzva je před námi. :)

2020-11-12 Aktualizace Strategie integrované spolupráce česko –polského příhraníčí 2021-2027.

Další výzva je před námi.
Aktualizace Strategie integrované spolupráce česko –polského příhraníčí 2021-2027.

Setkání je organizovane v rámci projektu „Společně řešíme problémy ", spolufinancovaného Evropskou unií z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko


Zdjęcia