31.3.2021 - Setkání se zástupcem českého Ministerstva pro regionální rozvoj
31.3.2021 - Setkání se zástupcem českého Ministerstva pro regionální rozvoj

2021-03-31 ZÁKLADNÍ INFORMACE NOVÉM PROGRAMU ČESKO-POLSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 2021-2027

Vzhledem k velkému zájmu o setkání se zástupcem českého Ministerstva pro regionální rozvoj, zorganizovali jsme dvě videokonference (25. a 31.3.), na kterých se účastníci měli možnost seznámit se s novým programem Česko- polské spolupráce na období 2021-2027.

Konferenci pořádáme v rámci projektu „Společně řešíme problémy“, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.